PERSBERICHT 5 april 2022

Een lintje en onderscheidingen bij de Oranjevereniging Stolwijk

Op 5 april was het feest tijdens de jaarvergadering van de Oranjevereniging in Stolwijk. Op deze speciale avond namen Gijs Bol en Wim Burger na vele jaren trouwe dienst afscheid van het bestuur. Voor deze speciale gelegenheid waren maar liefst twee burgemeesters aanwezig.

Vlnr: Arie Noordergraaf, Wim Burger, Burgemeester Pieter Paans, Gijs Bol en Burgemeester Pieter Verhoeve in zijn functie als voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen, fotograaf Daphne Marelis-Broer

Wim Burger (79) werd op 30 januari 1980 in het Oranjebestuur gekozen. Wim heeft dus ruim 42 jaar in het bestuur deelgenomen. Wim heeft veel betekent voor de Oranjevereniging. Zijn vroegere winkel aan de Populierenlaan 2 in Stolwijk was de ideale uitvalsbasis voor de vereniging op Koningsdag en tijdens andere activiteiten.  In 2015 ontving Wim voor zijn inzet voor de Stolwijkse gemeenschap al een koninklijke onderscheiding. Voornamelijk voor zijn activiteiten bij de voetbal (sinds 1998), bij de Oranjevereniging (sinds 1980) en de Stolwijkse Winkeliersvereniging. Als dank voor zijn jarenlange inzet werd Wim door voorzitter Willar Vonk benoemd tot erelid van de Oranjevereniging Stolwijk. Ook ontving Wim uit handen van Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda en voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen, een bronzen legpenning, draagspeld en oorkonde.

Gijs Bol (64) is sinds 26 maart 1996 lid geworden van het Oranjebestuur. Hij is 26 jaar als bestuurder aan de Oranjevereniging Stolwijk verbonden geweest, waarvan 25 jaar als secretaris. Gijs coördineerde en regisseerde alle activiteiten rondom Koningsdag en 4 en 5 mei. Hij was een van de drijvende krachten achter de vereniging. Als secretaris was hij de vaste rots in de branding waar iedereen blind op kon vertrouwen. Als dank werd ook Gijs door de voorzitter benoemd tot erelid van de Oranjevereniging. En ook Gijs ontving een bronzen legpenning, draagspeld en oorkonde van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen uit handen van Pieter Verhoeve.

Ook Arie Noordergraaf (67) werd door Pieter Verhoeve in het zonnetje gezet. Arie heeft in 2021 afscheid genomen na 20 jaar lid te zijn geweest van het bestuur van de Oranjevereniging. In 2021 heeft hij ook de legpenning, draagspeld en oorkonde van de Bond ontvangen en is hij reeds benoemd tot erelid van de Oranjevereniging. Maar vanwege Corona, was de vergadering in 2021 digitaal, en de voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen nam nu de gelegenheid om Arie alsnog persoonlijk te bedanken voor zijn inzet voor de Stolwijkse Oranjevereniging.

De grootste verrassing van de avond volgde toen het woord door Pieter Verhoeve werd doorgegeven aan de burgemeester van de Krimpenerwaard, Pieter Paans. Burgemeester Pieter Paans reikte een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Gijs Bol en Gijs werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gijs ontving deze onderscheiding niet alleen voor zijn inzet voor de Oranjevereniging. Gijs is ook 17 jaar lang betrokken bij het Cabaret Stolks Struif. Als licht- en geluidsman zorgde hij tijdens de voorstellingen voor het opbouwen, aansluiten en controleren van de installaties.

Daarnaast sloot Gijs zich in 1974 aan bij de Plattelandsjongeren Stolwijk. Hij was secretaris van deze stichting die zich richtte op het vermaak van de Stolwijkse jeugd. Gijs heeft zich tien jaar lang belangeloos ingezet voor de PJG en heeft hiermee een flinke steen bijgedragen aan de bloeiende periode van de plattelandsjongerengroep.

En Gijs speelde als bestuurslid van de stichting Stolwijk Ontmoet een belangrijke rol bij de verbouwing van het Stolwijkse zalencentrum De Stolp. Onder zijn leiding is dit gebouw omgetoverd tot een multifunctioneel maatschappelijk centrum, genaamd Het Kwartier. Ook leidde hij het project voor de aanschaf en installatie van de nieuwe licht en geluidsinstallatie. Het is dan ook heel bijzonder dat Gijs zijn Koninklijke onderscheiding in Het Kwartier uitgereikt heeft gekregen.

Namens het bestuur van de Oranjevereniging en de gemeenschap van Stolwijk verdienen Gijs en Wim enorme waardering en dank voor hun inzet. De vereniging zal beide heren enorm gaan missen. Als bestuur gaan we ons best doen om de “erfenis” die de heren achterlaten waardig voort te zetten en verder uit te bouwen tot een nog mooiere vereniging.

Namens het voltallige bestuur,

Willar Vonk
Voorzitter Oranjevereniging Stolwijk